آموزش پنل کاربری

معرفی کلی پنل کاربری

دیده بان من

آموزش استفاده از دیده بان

افزودن سهم به دیده بان

روش های افزودن سهم به دیده بان

فیلترنویسی و هشدار پیامکی

آموزش کار با صفحه فیلترنویسی

اطلاع رسانی خروج

آموزش صفحه اطلاع رسانی خروج

تحلیل سهم

نمونه تحلیل یک سهم

نصب اپلیکیشن موبایل

آموزش نصب اپلیکیشن بورس رصد

معرفی امکانات پنل

آشنایی با پنل بورس رصد