اکتبر 20, 2020
ارزش ذاتی سهام

مفهوم ارزش ذاتی سهام

ارزش یک ورق بهادار را می توان بر حسب مقدار پولی که در زمان مشخص بابت آن پرداخت می شود تعریف کرد.
اکتبر 20, 2020
روشهای ارزشیابی سهام

روش های ارزشیابی سهام

طرفداران این روش بر این باورند که قیمت سهام از مجموع قیمت اجزاء دارایی های آن از قبیل زمین، ساختمان، تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی ها بدست می آید.